Skip to main content

Termeni și condiții

1. Introducere

Procesarea cardului în scopul donării de fonduri pentru activitățile AO CCF Moldova prin intermediul platformei E-commerce, conectată la site-ul nostru web www.donatii.md  implică acceptarea prezentelor termeni și condiții.

Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate.

Site-ul web www.donatii.md, numit în continuare „Site”, este proprietatea AO CCF Moldova- Copil, Comunitate, Familie, cu sediul în Republica Moldova, Chișinău, str. Pușkin nr. 16, bir. 5, nr. de identificare de stat 1011620001828.

Platforma “E-commerce” conectată la site-ul nostru web www.donatii.md este destinată colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile sociale a AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie.

2. Obligațiuni

AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie se obligă să asigure buna funcționare a platformei “E-commerce” pe întreaga durată a campaniei de colectare a donației.

AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie se obligă să folosească fondurile obținute prin intermediul campaniei de colectare a fondurilor conform scopurilor declarate. La solicitarea Donatorului, AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie se obligă să informeze cu privire la utilizarea fondurilor.

AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie nu va folosi datele participanților la această campanie pentru un alt scop decât cel declarat.

3. Proprietatea Intelectuală

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

4. Confidențialitatea informațiilor

Datele solicitate de care AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la donator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie numai în scopul declarat al acestei campanii.

5. Donații și plăți

Donațiile prin credit card (VISA și MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare donații online.

În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea donației selectată, este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Banii donați vor ajunge direct în contul AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie care are un contract cu procesatorul de plăți.

6. Mesaje comerciale nesolicitate

Ne asumăm obligația că nu vom spama (email sau cine știe ce altă metodă) pe nimeni.

7. Politica de returnare a donațiilor

Donațiile se pot returna donatorilor în cazul în care aceștea solicită în mod expres. În acest caz, donatorii vor trimite, în termen de maxim 30 de zile calendaristice din momentul ce a fost efectuată donația, o cerere scrisă către AO CCF Moldova- copil, comunitate, familie, în care vor cere în mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la această cerere dovada donării acestei sume de bani prin intermediul platformei “E-commerce” conectată la site-ul nostru web www.donatii.md

Cererea de returnare a donațiilor și dovada donării va fi expediată prin poștă electronică la adresa: contact@ccfmoldova.org,  sau prin poștă la adresa: str. Pușkin 16, of. 5, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: (+373 22) 24 32 26.

8. Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat pe platforma “E-commerce” conectată la site-ul nostru web www.donatii.md și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate din sau în legatură cu prezenta campanie, vor fi soluționate prin negocieri amiabile. Dacă aceste negocieri nu au succes în termen de 30 zile calendaristice de la data la care apare disputa, aceasta va fi soluționată de instanțele judiciare competente ale Republicii Moldova.

Termenii și condiţiile generale de donație sunt acceptate în deplină cunoștință de către donator, actul de donație implicând acceptarea imediată și totală a prezentelor condiții.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții donatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Termenii și condițiile prezente pot fi oricând modificate fără preaviz.

9. Durata

Durata prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile intră în vigoare în momentul publicării.