Skip to main content

Politica de confidențialitate

Datele solicitate de care AO CCF Moldova- Copil,Comunitate, Familie vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor pentru activitățile sus declarate.

Informațiile obținute de la donator, nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice, instituţii, etc. decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de AO CCF Moldova- Copil, Comunitate, Familie numai în scopul declarat al acestei campanii.

Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite donatorului confirmarea donației.